Despre

     Munca de electrician în construcții presupune montarea liniilor electrice de cablu (LEC) subterane sau aeriene (LEA), montarea reţelelor electrice interioare, instalarea şi conectarea echipamentului electric, utilajelor şi altor dispozitive electrice. Electricianul în construcție, de regulă, desfășoară activtiatea profesională în cadrul companiilor de construcţii sau specializate în lucrări electrotehnice. 

Responsabilitățile postului:

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
 • Executarea lucrărilor de lăcătușărie 
 • Montarea reţelelor electrice
 • Montarea aparatelor electrice
 • Montarea liniilor electrice aeriene 
 • Montarea liniilor electrice subterane 
 • Instalarea prizei de pământ
 • Conectarea receptorilor tehnologici
 • Montarea şi deservirea postului de transformare, a CC şi CE
 • Montarea  rețelelor provizorii de iluminat
 • Aplicarea normelor de protecția mediului ambiant.
electrician-1080573_1280 (1)
tower-1836184_1280